Paulig Kädentaitajat

Juhla Mokka.
Tekijöiden kahvi.

Yhdessä tekemisessä on voimaa. Osallistu Juhla Mokka Hävikkihaasteeseen ja tee teko hävikkiruoattoman Suomen puolesta!

Säännöt

Juhla Mokka HÄVIKKIHAASTE -AKTIVOINNIN säännöt

1. Järjestäjät

Oy Gustav Paulig Ab
(Jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailu on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Kilpailuaika

Kilpailu alkaa 14.2.2016 ja päättyy 31.12.2016.

4. Kuinka osallistua kilpailuun

Julkaise oma hävikkihaastekuvasi tai -vinkkisi Instagramissa tai Twitterissä tunnuksilla #hävikkihaaste #juhlamokka. Voit myös ilmoittaa oman hävikkitekosi lomakkeen kautta osoitteessa juhlamokkahaaste.fi.

5. Palkinnot ja ehdot

Nostamme parhaita hävikkitekoja ja kuluttajien julkaisemia kuvia vuonna 2016 Pauligin omissa kanavissa. Lisäksi tulemme myös taltioimaan vuoden aikana parhaita tekoja kuvausryhmän kanssa. Taltioitavaksi valittujen tai ehdotettujen tekojen ilmoittajat kontaktoidaan henkilökohtaisesti ja taltioinnista sovitaan erikseen asianomaisten kanssa.

Osallistuaksesi sinun on oltava vähintään 16-vuotias. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Parhaat teot valitaan kaikkien osallistujien joukosta 31.12.2016 mennessä ja tekojen ilmoittajille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti sosiaalisen median välityksellä tai sähköpostitse.

Kaikki aktivointiin osallistuvat vapauttavat Järjestäjän ja kilpailun muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

Aktivointi ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

Aktivointi ei ole Twitterin tai Instagramin tukema tai hallinnoima. Sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Twitter/Instagram -palveluja koskevia sääntöjä.

Nämä säännöt ja Järjestäjien niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättävää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

6. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla aktivointiin osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista. Osallistuja vakuuttaa että hänellä on kuvaan ja sen julkaisemiseen täydet oikeudet ja että kuvassa mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä on pyydetty suostumus kuvan ottamiseen ja sen käyttöön kilpailussa.

Osallistumalla osallistuja antaa Järjestäjille ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Järjestäjillä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla myös markkinointitarkoituksessa, muutella sitä sekä saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

7. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.

8. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.

10. Lisätietoa kilpailusta

Pauligin kuluttajapalvelusta arkisin klo 9.00 – 12.30 puh. 0800 0110, kuluttajapalvelu@paulig.com